Bod č.41.:

PROP/9 - Prodej části pozemku p.č. 1801/1, k.ú. Černice

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Žádost)
Příloha č.2 (Stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (Stanovisko MO P8)
Příloha č.4 (Stanovisko OŽP)
Příloha č.5 (Rozhodnutí o vynětí z PUPFL)
Příloha č.6 (Sdělení MO P8)
Příloha č.7 (Zápis z KNM RMP) (*)
Příloha č.8 (Fotodokumentace)
Příloha č.9 (Mapa - územní plán)
Příloha č.10 (Mapa - letecký snímek)
Příloha č.11 (Mapa - orientační mapa)
Příloha č.12 (Geometrický plán)
Příloha č.13 (mapa - majetek města se zákresem)
Příloha č.14 (Usnesení RMP č. 1625/2011) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:39 rok:2012

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.1.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX