Bod č.42.:

PROP/10 - Uzavření SBK na část pozemku p.č. 748, k.ú. Červený Hrádek u Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádos o prodej, odvolání - 2x)
Příloha č.2 (stanoviska ORP MMP)
Příloha č.3 (Stanoviska SVSMP)
Příloha č.4 (Stanoviska MO P4)
Příloha č.5 (Zápis z místního šetření)
Příloha č.6 (Dopis žadatele)
Příloha č.7 (Zápis z KNM RMP) (*)
Příloha č.8 (Fotodokumentace)
Příloha č.9 (Mapa - územní plán)
Příloha č.10 (Mapa - letecký snímek)
Příloha č.11 (Mapa - orientační mapa)
Příloha č.12 (Mapa - majetek města se zákresem)
Příloha č.13 (Usnesení RMP č. 1626/2011) (*)
Předloženo na stůl (Nový krycí list) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:40 rok:2012

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.1.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX