Bod č.43.:

PROP/11 - Změna platebních podmínek za prodej pozemku p.č. 472/53, k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádosti)
Příloha č.2 (Usnesení RMP č. 585/2011)
Příloha č.3 (Usnesení ZMP č. 284/2011)
Příloha č.4 (Zápis z KNM RMP)
Příloha č.5 (Fotodokumentace)
Příloha č.6 (Mapa - územní plán)
Příloha č.7 (Mapa - letecký snímek)
Příloha č.8 (Mapa - orientační mapa)
Příloha č.9 (Geometrický plán)
Příloha č.10 (Mapa - majetek města se zákresem)
Příloha č.11 (Usnesení RMP č. 30/2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:41 rok:2012

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.1.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX