Bod č.44.:

PROP/12 - Ponechání pozemků v majetku města - k.ú. Mantov, Stod, Kotovice

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost spo. CPZ, zápis z jednání)
Příloha č.2 (Stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (Staanoviska obcí Chotěšov, Stod, Kotovice)
Příloha č.4 (Sdělení žadatele)
Příloha č.5 (Zápis z KNM RMP)
Příloha č.6 (Fotodokumentace)
Příloha č.7 (Mapa s vyznačením parc. čísel)
Příloha č.8 (Mapa - orientační mapa)
Příloha č.9 (Usnesení RMP č. 1627/2011)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:42 rok:2012

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.1.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX