Bod č.22.:

OŠMT/1 - Uzavření dodatku ke smlouvě č. 2010/002769 uzavřené mezi Plzní, statutárním městem a Regionálním technickým muzeem, o.p.s.

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (smlouva 2010/002769)
Příloha č.2 (dopis ÚHOS - květen 2011)
Příloha č.3 (rozhodnutí MŠMT o získání dotace)
Příloha č.4 (vyjádření MŠMT - veřejná podpora)
Příloha č.5 (dopis ÚHOS - říjen 2011)
Příloha č.6 (stanovisko PRÁV MMP - veřejná podpora)
Příloha č.7 (návrh dodatku 2010/002769/2)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:20 rok:2012

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.1.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX