Bod č.5.:

ÚKEP/3 - Revokace usnesení ZMP č. 540 ze dne 10. 11. 2011 ve věci zajištění Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:4 rok:2012

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.1.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX