Bod č.21.:

OK+OŠMT/3 - Přijetí daru ve výši 10 mil. Kč od FC Viktoria Plzeň, a.s.

(předkladatel:nám. Herinková, radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:19 rok:2012

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.1.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX