Bod č.23.:

OŽP+KŘEÚ/1 - Použití Fondu rezerv a rozvoje MP na zajištění finančního krytí rizikové analýzy pro lokalitu bývalé skládky Ledce

(předkladatel: radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:21 rok:2012

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.1.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX