Bod č.24.:

KŽP/1 - Žádost 55. MŠ Plzeň, příspěvkové organizace o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt "Trnkova kouzelná zahrada - Voda"

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:22 rok:2012

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.1.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX