Bod č.54.:

KŘTÚ/1 - Otevřený dopis občanů zastupitelům MP ve věci nového posouzení situace a přehodnocení postoje města ke stavbě spalovny Chotíkov

(předkladatel:nám. Rund)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Kopie dopisu občanů)
Předloženo na stůl (Dopis nám. prim. Ing. Runda GŘ Sokolovské uhelné a.s.)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.1.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX