Bod č.53.:

ORG/5 - Dopis pana Ing. Václava Ženíška ve věci ZEVO Chotíkov, základny PMDP atd.

(předkladatel:Ing. Karhan)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Návrh odpovědi - TÚ )
Příloha č.2 (Návrh odpovědi - předseda KV ZMP)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.1.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX