Bod č.52.:

ORG/4 - Dopis pánů J. a M. Maškových ve věci žádosti o ohlášení pojistné události u domu č. 2156/7 ve Schwarzově ulici v Plzni

(předkladatel:Ing. Karhan)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Návrh odpovědi SVSMP)
Příloha č.2 (Dřívější korespondence)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.1.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX