Bod č.37.:

PROP/5 - Zrušení usnesení ZMP č. 190/2010 - Lobezská 39

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Usnesení RMP č. 263/2010) (*)
Příloha č.2 (Usnesení RMP č. 401/2010)
Příloha č.3 (Usnesení RMP č. 1498/2011) (*)
Příloha č.4 (Usnesení ZMP č.190/2010)
Příloha č.5 (Usnesení ZMP č. 635/2011)
Příloha č.6 (Usnesení RMP č. 27/2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:35 rok:2012

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.1.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX