Bod č.39.:

PROP/7 - Prodej pozemku p.č. 1159/13, k.ú. Doubravka

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Žádost)
Příloha č.2 (Stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (Doplnění st. ORP MMP)
Příloha č.4 (Usnesení RMO P4 č. 226/2011)
Příloha č.5 (Zápis z KNM RMP) (*)
Příloha č.6 (Fotodokumentace)
Příloha č.7 (Mapa - územní plán)
Příloha č.8 (Mapa - letecký snímek)
Příloha č.9 (Mapa - orientační mapa)
Příloha č.10 (Mapa - majetek města se zákresem)
Příloha č.11 (Usnesení č. 29/2012) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:37 rok:2012

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.1.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX