Bod č.40.:

PROP/8 - Prodej pozemků p.č. 1299/12 a p.č. 1299/13, k.ú. Božkov

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Žádosti)
Příloha č.2 (Stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (Usnesení RMO P2 č. 58/2011)
Příloha č.4 (Stanovisko SŽDC)
Příloha č.5 (Zápis z KNM RMP) (*)
Příloha č.6 (Fotodokumentace)
Příloha č.7 (Mapa - územní plán)
Příloha č.8 (Mapa - letecký snímek)
Příloha č.9 (Mapa - orientační mapa)
Příloha č.10 (Mapa - majetek města se zákresem)
Příloha č.11 (Usnesení RMP č. 1624/2011) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:38 rok:2012

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.1.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX