Bod č.19.:

OK/1 - Poskytnutí dotace na podporu realizace kulturního projektu „Živá ulice“ v rámci dvouletého grantu na léta 2012 - 2013

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Vyhlášení dvouletého grantu)
Příloha č.2 (Důvodové zprávy k žádostem)
Příloha č.3 (Žádost o dotaci ŽU/1 )
Příloha č.4 (Žádost o dotaci ŽU/2)
Příloha č.5 (Zápis z jednání KK RMP)
Příloha č.6 (Usnesení RMP č. 1633)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:17 rok:2012

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.1.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX