Bod č.55.:

KŘTÚ/11 - Vyhodnocení provozu PD Rychtářka za období 7 – 11/2011

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Vyhodnocení provozu PD Rychtářka za obd. 7-11/2011)
Příloha č.2 (Usnesení RMP č. 1647/11)
Předloženo na stůl (Doplnění statistik provozu za prosinec 2011)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.1.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX