Bod č.20.:

OK/2 - Poskytnutí dotací v rámci Grantu na podporu, rozvoj a prezentaci celoroční kulturní a umělecké činnosti pro rok 2012

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Vyhlášení grantového programu)
Příloha č.2 (Přehled přijatých žádostí)
Příloha č.3 (Zápis z jednání KK RMP)
Příloha č.4 (Jednotlivé důvodové zprávy)
Příloha č.5 (Usnesení RMP č. 6)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:18 rok:2012

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.1.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX