Bod č.34.:

PROP/2 - Prodej nemovitosti Plynární 4, č.p. 1095, včetně pozemku parc.č. 6442, k.ú. Plzeň.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Dopis BYT MMP)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ)
Příloha č.3 (Stanovisko RMO Plzeň 3)
Příloha č.4 (Popis nemovitosti)
Příloha č.5 (Usnesení ZMP č. 643/11)
Příloha č.6 (Zápis z KNM RMP)
Příloha č.7 (Fotodokumentace)
Příloha č.8 (Mapa - územní plán)
Příloha č.9 (Mapa - letecký snímek)
Příloha č.10 (Mapa - orientační)
Příloha č.11 (Mapa - katastrální)
Příloha č.12 (Usnesení RMP č. 24/12)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:32 rok:2012

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.1.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX