Bod č.35.:

PROP/3 - Prodej id. podílu ve výši 71/160 k domu č.p. 412, Karlova ul. 18 a k pozemku parc.č. 9522, vše v k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Žádost a vyjádření p. Kubalíka)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ)
Příloha č.3 (Stanovisko RMO Plzeň 3)
Příloha č.4 (Popis nemovitosti)
Příloha č.5 (Kalkulace opravy a demolice)
Příloha č.6 (Zápis z KNM RMP dne 13.12.2011) (*)
Příloha č.7 (Fotodokumentace)
Příloha č.8 (Mapa - územní plán)
Příloha č.9 (Mapa - letecký snímek)
Příloha č.10 (Mapa - orientační)
Příloha č.11 (Mapa - katastrální)
Příloha č.12 (Usnesení RMP č. 25/12) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:33 rok:2012

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.1.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX