Bod č.36.:

PROP/4 - Prodej id. podílu o velikosti 84/144 k celku nemovitostí na adrese Veleslavínova 13, domu č.p. 72 včetně pozemku parc.č. 77, k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ)
Příloha č.3 (Stanovisko RMO Plzeň 3)
Příloha č.4 (Zápis z KNM RMP)
Příloha č.5 (Fotodokumentace)
Příloha č.6 (Mapa - územní plán)
Příloha č.7 (Mapa - letecký snímek)
Příloha č.8 (Mapa - orientační)
Příloha č.9 (Mapa - katastrální)
Příloha č.10 (Usnesení RMP č. 26/12)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:34 rok:2012

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.1.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX