Bod č.33.:

PROP/1 - Rozhodnutí o způsobu prodeje nebytové jednotky č. 1862/23 (nebytový prostor č. 1) na adrese Francouzská tř. č. or. 16 v Plzni

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost OSINUS a.s.)
Příloha č.2 (varianty prodeje předložené KNM RMP)
Příloha č.3 (stanovisko OZ Sylván a. s.)
Příloha č.4 (grafická schémata práva průchodu budovou č. p. 1862)
Příloha č.5 (stanovisko TÚ MMP ke zřizování VB)
Příloha č.6 (usnesení RMO Plzeň 2 – Slovany č. 206 ze dne 7. 12. 2011)
Příloha č.7 (usnesení ZMP č. 639/2009)
Příloha č.8 (usnesení ZMP č. 724/2009)
Příloha č.9 (usnesení ZMP č. 26/2010)
Příloha č.10 (usnesení ZMP č. 363/2010)
Příloha č.11 (usnesení ZMP č. 24/2011) (*)
Příloha č.12 (zápis z KNM 13. 12. 2011)
Příloha č.13 (orientační mapa)
Příloha č.14 (usnesení RMP č. 23/2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:31 rok:2012

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.1.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX