Bod č.14.:

OSI/1 - Schválení plánu akcí realizovaných v rámci věcného plnění nájmu společnosti VODÁRNA PLZEŇ, a.s. pro rok 2012

(předkladatel:nám. Rund)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Plán akcí realizovaných v rámci věcného plnění nájmu)
Příloha č.2 (Usnesení RMP č. 1191 ze dne 21. 9. 2011)
Příloha č.3 (Zápis z jednání Komise pro věcné plnění nájmu č. 8/2011 )
Příloha č.4 (Usnesení RMP č. 1611 ze dne 14. 12. 2011)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:13 rok:2012

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.1.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX