Bod č.17.:

STAV/1 - Návrh zadání změny č. 1079 Územního plánu města Plzně, lokalita Plzeň, Doudlevce - Zborovská

(předkladatel:nám. Rund)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Limity využití území)
Příloha č.2 (Funkční využití ploch)
Příloha č.3 (Návrh zadání změny - textová část)
Příloha č.4 (Usnesení ZMO Plzeň 3 ze dne 20.9. 2011)
Příloha č.5 (Zápis z jednání KKR ze dne 14.11. 2011)
Příloha č.6 (Usnesení RMP ze dne 5.1. 2012)
Protokol o hlasování
Usnesení: není zpracováno

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.1.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX