Bod č.18.:

STAV/2 - Návrh zadání změny č. 1080 Územního plánu města Plzně, lokalita Plzeň, Košutka - Studentská

(předkladatel:nám. Rund)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Limity využití území)
Příloha č.2 (Funkční využití ploch)
Příloha č.3 (Návrh zadání změny-textová část)
Příloha č.4 (Zápis z jednání KKR ze dne 14.11. 2011)
Příloha č.5 (Usnesení RMP ze dne 5.1. 2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:16 rok:2012

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.1.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX