Bod č.12.:

TN/2 - Uzavření smlouvy o spolupráci se strateg. partnerem mezi MP a spol. CARBOUNION BOHEMIA, s.r.o. a Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s.

(předkladatel:nám. Rund)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (návrh smlouvy mezi mP a spol. CARBOUNION BOHEMIA a SU) (*)
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 533 ze dne 25. 10. 2011)
Příloha č.3 (usnesení RMP č. 1593 ze dne 24. 11. 2011)
Příloha č.4 (návrh kupní smlouvy mezi PT a. s. a CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r. o.)
Příloha č.5 (návrh kupní smlouvy mezi PT a. s. a Sokolovskou uhelnou, právní nástupce, a. s.)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:11 rok:2012

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.1.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX