Bod č.57.:

KV/1 - Předběžný výsledek plnění usnesení ZMP č. 543/2011

(předkladatel:Mgr. Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

16. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.1.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX