Bod č.5.:

KT/1 - Vyhláška statutárního města Plzně o stanovení míst a času, ve kterém mohou být provozovány loterie, sázkové a nebo jiné podobné hry

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Vymezení míst)
Příloha č.2 (Návrh vyhlášky)
Příloha č.4 (Mapka Lobezská)
Příloha č.5 (Mapka areál MOVO)
Příloha č.6 (Dopis primátora)
Příloha č.7 (Dopis TJ Lokomotiva)
Příloha č.8 (Dopis SK Smíchov)
Příloha č.9 (Současný stav)
Příloha č.31 (Mapka Slovanská)
Příloha č.32 (Mapka Slovanská)
Příloha č.33 (Mapka Slovanská)
Příloha č.101 (Usnesení RMO 152/2011)
Příloha č.102 (Příloha usn RMO 152/2011)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:10 rok:2012

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 14.2.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX