Bod č.9.:

ŘEÚ/1 - Použití FKD MP na předfinancování projektů pro MO Plzeň 2

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Použití fin. prostředků FKD MP pro MO Plzeň 2)
Důvodová zpráva (Použití fin. prostředků FKD MP pro MO Plzeň 2)
Příloha č.1 (Usn. ZMP č. 301 ze dne 17.6.2010)
Příloha č.2 (Usn. ZMP č. 302 ze dne 17.6.2010)
Příloha č.3 (Usn. RMP č. 132 ze dne 26.1.2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:55 rok:2012

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.2.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX