Bod č.14.:

BYT/1 - Prominutí poplatků z prodlení – manželé Lenka a Petr Duroňovi

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Usnesení RMP č. 104 ze dne 26. 1. 2012)
Příloha č.2 (Žádost a souhlasy žadatelů)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:59 rok:2012

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.2.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX