Bod č.12.:

BEZP/1 - Plán prevence kriminality města Plzně na roky 2012 - 2013

(předkladatel:radní Houdek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Plán prevence kriminality na roky 2012-2013)
Příloha č.2 (Zásady pro poskytování dotací ze státního rozpočtu)
Příloha č.3 (Usnesení RMP č. 178 ze dne 26.1.2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:57 rok:2012

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.2.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX