Bod č.41.:

MAJ/8 - Výkup pozemku parc. č. 893/30, k.ú. Křimice

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Zaslání stanoviska MO Plzeň 5 (žádost o výkup))
Příloha č.2 (Souhrnné stanovisko TÚ)
Příloha č.3 (Usn. ZMO Plzeň 5 č. 48 ze dne 7. 12. 2011)
Příloha č.4 (Prohlášení (zápis z jednání ze dne 1. 12. 2011))
Příloha č.5 (Oznámení o opravě chyby)
Příloha č.6 (Zápis z jednání KNM ze dne 12. 1. 2012) (*)
Příloha č.7 (Fotodokumentace)
Příloha č.8 (Územní plán)
Příloha č.9 (Letecký snímek)
Příloha č.10 (Orientační mapa)
Příloha č.11 (Modrá mapa se zákresem)
Příloha č.12 (Usn. RMP č. 144 ze dne 26. 1. 2012) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:85 rok:2012

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.2.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX