Bod č.29.:

EVID/1 - Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku parc. č. 2017/14, k.ú. Bolevec

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (návrh usnesení) (*)
Důvodová zpráva (důvodová zpráva)
Příloha č.1 (stanovisko ORP)
Příloha č.2 (zápis z jednání KNM ze dne 13.12.2011)
Příloha č.3 (stanovisko MO 1)
Příloha č.4 (usnesení RMO 1 č. 96/11)
Příloha č.5 (stanovisko PRÁV)
Příloha č.6 (fotografie)
Příloha č.7 (mapa územní plán)
Příloha č.8 (majetek města se zákresem)
Příloha č.9 (letecký snímek)
Příloha č.10 (orientační mapa)
Příloha č.11 (usnesení RMP č. 149 z 26.1.2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:73 rok:2012

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.2.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX