Bod č.39.:

MAJ/6 - Výkup pozemku p.č.6589/16 v k.ú. Plzeň od Českých drah, a.s.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (návrh usnesení)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (usn.ZMP č.353/10, usn.RMO Plzeň 3 č.427/11)
Příloha č.3 (návrh ceny ze strany ČD,a.s.)
Příloha č.4 (letecký snímek)
Příloha č.5 (územní plán)
Příloha č.6 (orientační turistická mapa )
Příloha č.7 (GP č.9052-139/2011)
Příloha č.8 (mapa se zákresem )
Příloha č.9 (zápis KNM ze dne 12.1. 2012)
Příloha č.10 (usn. RMP č.139 ze dne 26.1.2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:83 rok:2012

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.2.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX