Bod č.38.:

MAJ/5 - Výkup pozemku p.č.1038/23 v k.ú. Křimice od Českých drah, a.s.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usn. ZMO Plzeň 5-Křimice č.12/2011, č.24/2011)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (návrh ceny ze strany ČD,a.s.)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (letecký snímek)
Příloha č.6 (územní plán)
Příloha č.7 (orientační turistická mapa )
Příloha č.8 (GP č.1389-177/2011)
Příloha č.9 (mapa se zákresem )
Příloha č.10 (zápis KNM ze dne 12.1. 2012)
Příloha č.11 (usn. ZMO Plzeň 5-Křimice č.01/2012)
Příloha č.12 (usn. RMP č.143 ze dne 26.1.2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:82 rok:2012

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.2.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX