Bod č.40.:

MAJ/7 - Výkup pozemků na tzv. Božkovském ostrově - SAPRIM PB, spol. s.r.o. a p. Czyz

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádosti p. Czyze a spol. Saprim PB, s.r.o. vč. jejich souhlasu s navrh. KC)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP )
Příloha č.3 (usn. RMO č. 173/11 vč. upřes. požadavku MO-2 a usn.č. 5/2012 ve věci svěření pozemků do trvalé správy MO-2)
Příloha č.4 (studie revitalizace Božkovs. ostrova)
Příloha č.5 (vyjádř. STAV a ÚKR a Povodí Vltavy k vynaloženým nákladům žadat. do záměru MVE)
Příloha č.6 (rozložení požadované smluvní ceny žadatele)
Příloha č.7 (informace k majetkov. vypořádání v této lokalitě vč. vyčís. celk. nákladů)
Příloha č.8 (usnesení RMP č. 1060 ze dne 18. 8. 2011 ve věci uzavř. SOSB na zřízení VB existence staveb)
Příloha č.9 (zápis KNM RMP ze dne 13. 12. 2011)
Příloha č.10 (snímky z KM - ÚP, LS, OTM)
Příloha č.11 (geometrický plán)
Příloha č.12 (modrá mapa se zákresem)
Příloha č.13 (usnesení RmP č. 135 ze dne 26. 1. 2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:84 rok:2012

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.2.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX