Bod č.42.:

MAJ/9 - Výkup části pozemku p.č. 1913, k.ú. Bolevec, z vlastnictví fyzických osob do majetku města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost SSK Bolevec + zápis z jednání)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (stanovisko MO Plzeň 1)
Příloha č.4 (zápis z KNM RMP)
Příloha č.5 (geometrický plán+geodet. zaměření)
Příloha č.6 (katastrální mapy)
Příloha č.7 (modrá mapa se zákresem)
Příloha č.8 (usnesení RMP č. 137/2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:86 rok:2012

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.2.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX