Bod č.43.:

MAJ/10 - Výkup pozemku p.č. 1912, k.ú. Bolevec, z vlastnictví paní Klímové do majetku města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost SSK Bolevec + zápis z jednání)
Příloha č.2 (korespondence MAJ MMP a FO)
Příloha č.3 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.4 (stanovisko MO Plzeň 1)
Příloha č.5 (zápis z jednání KNM RMP)
Příloha č.6 (katastrální mapy)
Příloha č.7 (modrá mapa se zákresem)
Příloha č.8 (usnesení RMP č. 136/2012.)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:87 rok:2012

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.2.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX