Bod č.44.:

MAJ/11 - Bezúplatný převod části pozemku p.č. 2176/308, k.ú. Skvrňany, z vlastnictví ČR – ÚZSVM do majetku města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení RMPa ZMP z roku 2010 )
Příloha č.2 (oznámení ÚZSVM o záměru výběrového řízení)
Příloha č.3 (korespondence MAJ MMP a ÚZSVM)
Příloha č.4 (stanoviska TÚ MMP)
Příloha č.5 (zápis k KNM RMP )
Příloha č.6 (zákres VPS)
Příloha č.7 (geometrický plán)
Příloha č.8 (fotodokumentace)
Příloha č.9 (katastrální mapy)
Příloha č.10 (modrá mapa se zákresem)
Příloha č.11 (usnesení RMP č. 142/2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:88 rok:2012

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.2.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX