Bod č.22.:

OPM/1 - Uzavření smlouvy o spolufinancování natočení třináctidílného projektu „Domov ve středu Evropy“ s Mgr. Jiřím Benátčanem

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Projekt "Domov ve středu Evropy")
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:66 rok:2012

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.2.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX