Bod č.36.:

MAJ/3 - Výkup garáže pro stavbu komunikace „I/20 Jasmínová - Sušická”

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (usn. ZMP č. 171 ze dne 10. 4. 2008)
Příloha č.3 (zápis KNM RMP)
Příloha č.4 (fotodokumentace )
Příloha č.5 (územní plán + VPS)
Příloha č.6 (letecký snímek)
Příloha č.7 (orientační turistická mapa)
Příloha č.8 (modrá mapa se zákresem)
Příloha č.9 (usn. RMP č. 140 ze dne 26. 1. 2012) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:80 rok:2012

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.2.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX