Bod č.37.:

MAJ/4 - Uzavření směnné smlouvy mezi městem Plzní a společností WW FLORA, spol. s r.o. na pozemky v k.ú. Plzeň 4

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (usnesení RMO Plzeň 4 )
Příloha č.4 (zápis KNM RMP )
Příloha č.5 (fotodokumentace )
Příloha č.6 (geometrický plán )
Příloha č.7 (katastrální mapy – nemovitost ve vlastnictví města)
Příloha č.8 (katastrální mapy – nemovitost ve vlastnictví WW FLORA)
Příloha č.9 (usn. RMP č. 141 ze dne 26. 1. 2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:81 rok:2012

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.2.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX