Bod č.34.:

MAJ/1 - Směna pozemků v k.ú. Bolevec mezi městem Plzní a společností AUTO CB, spol. s r.o.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (vyjádření společnosti )
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP )
Příloha č.3 (stanovisko SVSMP )
Příloha č.4 (RMO Plzeň 1 )
Příloha č.5 (GP č. 3355-22/2011 )
Příloha č.6 (foto )
Příloha č.7 (letecká mapa)
Příloha č.8 (územní plán)
Příloha č.9 (plán města)
Příloha č.10 (modrá mapa)
Příloha č.11 (zápis z KNM )
Příloha č.12 (usnesení RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:78 rok:2012

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.2.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX