Bod č.26.:

OSS/1 - Odstoupení od smlouvy o poskytnutí dotace

(předkladatel:radní Kuthan)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení č. 172 ze dne 26.1.)
Příloha č.2 (Smlouva o poskytnutí dotace)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:70 rok:2012

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.2.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX