Bod č.27.:

OSS/2 - Změna příjemce dotace ve schváleném rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP na rok 2012

(předkladatel:radní Kuthan)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:71 rok:2012

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.2.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX