Bod č.28.:

OSS/3 - Rozpočtové opatření v Odboru sociálních služeb MMP a poskytnutí dotace z rozpočtu OSS MMP

(předkladatel:radní Kuthan)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:72 rok:2012

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.2.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX