Bod č.32.:

PROP/2 - Prodej pozemků p.č. 421/2 a p.č. 422 v k.ú. Křimice

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (doplnění žádosti)
Příloha č.3 (stanoviko ORP)
Příloha č.4 (usn. ZMO P5 č. 17/11)
Příloha č.5 (usn. ZMP č. 517/02) (*)
Příloha č.6 (zápis KNM)
Příloha č.7 (sdělení žadatelky)
Příloha č.8 (fotodokumentace)
Příloha č.9 (územní plán)
Příloha č.10 (letecký snímek)
Příloha č.11 (orientační mapa)
Příloha č.12 (majetek města)
Příloha č.13 (usn. RMP č. 147/12) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:76 rok:2012

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.2.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX