Bod č.35.:

MAJ/2 - Výkup pozemku parc.č. 2560/2 v k.ú. Skvrňany - pí Traxmandlová

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost pí Traxmandlové o výkup pozemku)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ ze dne 18.10.2011)
Příloha č.3 (usnesení RMO Plzeň 3 č. 567 ze dne 13.12.2011)
Příloha č.4 (zápis KNM RMP ze dne 12.1.2012)
Příloha č.5 (Fotodokumentace)
Příloha č.6 (Územní plán)
Příloha č.7 (Letecký snímek)
Příloha č.8 (orientační turistická mapa)
Příloha č.9 (Modrá mapa)
Příloha č.10 (usnesení RMP č. 134 ze dne 26.1.2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:79 rok:2012

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.2.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX