Bod č.30.:

EVID/2 - Uznání vydržení vlastnického práva k části pozemku parc.č. 2188/1 v k.ú. Doubravka

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko ORP)
Příloha č.2 (stanovisko PRÁV)
Příloha č.3 (stanovisko MO 4)
Příloha č.4 (zápis z jednání KNM ze dne 3. 11. 2011)
Příloha č.5 (geometrický plán)
Příloha č.6 (fotografie)
Příloha č.7 (majetek města se zákresem)
Příloha č.8 (územní plán)
Příloha č.9 (letecký snímek)
Příloha č.10 (orientační mapa)
Příloha č.11 (usnesení RMP č. 150 z 26. 1. 2012) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:74 rok:2012

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.2.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX