Bod č.33.:

PROP/3 - Změna usnesení ZMP č. 99 ze dne 3. 3. 2011 - k.ú. Lobzy

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Usnesní RMP č. 66/2011) (*)
Příloha č.2 (Usnesení ZMP č. 99/2011) (*)
Příloha č.3 (Dopis - Joglovi)
Příloha č.4 (Dopis - p. Marková)
Příloha č.5 (Usnesení RMP č. 148/2012) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:77 rok:2012

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.2.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX